Δ΄  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 03.04.2022  Μάρκ. θ΄ 17-31 

2021-11-01


Μετάφραση τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

 Ἐκεῖνον τόν καιρόν, κάποιος ἀπό τό πλῆθος ἀποκρίθηκε καί εἶπε· Διδάσκαλε, ἔφερα τόν γιό μου σέ ἐσένα, γιατί ἔχει δαιμόνιο πού τόν κάνει ἄλαλο. Ὅπου τόν πιάσει, τόν ρίχνει κάτω καί βγάζει ἀφρούς καί τρίζει τά δόντια του καί μένει ξερός. Παρακάλεσα τούς μαθητές σου νά βγάλουν τό δαιμόνιο, καί δέν μπόρεσαν. Αὐτός ἀποκρίθηκε καί τοῦ εἶπε: Ἄπιστη γενεά, μέχρι πότε θά εἶμαι μαζί σας; Μέχρι πότε θά σᾶς ἀνέχομαι; Φέρτε τον σέ ἐμένα. Καί τόν ἔφεραν σέ αὐτόν. Ἀμέσως μόλις τόν εἶδε τό δαιμόνιο (τόν Ἰησοῦ), συντάραξε τόν νέο, πού ἔπεσε στή γῆ καί κυλιόταν καί ἔβγαζε ἀφρούς. Ὁ Ἰησοῦς ρώτησε τόν πατέρα του: Πόσος χρόνος εἶναι ἀπό τότε πού τοῦ συνέβη αὐτό; Καί αὐτός εἶπε: Ἀπό τότε πού ἦταν παιδί· καί πολλές φορές τόν ἔριξε στή φωτιά καί στό νερό, γιά νά τόν ἐξοντώσει· ἀλλά ἄν μπορεῖς νά κάνεις κάτι, λυπήσου μας καί βοήθησέ μας. Ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: Ἄν μπορεῖς νά πιστέψεις, ὅλα εἶναι δυνατά σέ ὅποιον πιστεύει. Καί ἀμέσως φώναξε δυνατά ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ καί μέ δάκρυα στά μάτια εἶπε: Πιστεύω, Κύριε· βοήθησέ με στήν ἀπιστία μου. Ὅταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς ὅτι συγκεντρώνεται πλῆθος λαοῦ, ἐπέπληξε τό δαιμόνιο καί τοῦ εἶπε: Ἄλαλο καί κωφό δαιμονικό πνεῦμα, ἐγώ σέ διατάσσω: Βγές ἀπό αὐτόν καί ποτέ πλέον νά μήν μπεῖς πάλι σέ αὐτόν. Καί ἀφοῦ φώναξε δυνατά καί τόν συντάραξε, βγῆκε καί ἔγινε σάν νεκρός ὁ νέος, ὥστε πολλοί νά νομίζουν ὅτι πέθανε. Ὁ Ἰησοῦς τόν ἔπιασε ἀπό τό χέρι, τόν σήκωσε καί στάθηκε ὄρθιος. Καί ὅταν μπῆκε σέ κάποιο σπίτι, οἱ μαθητές του τόν ρωτοῦσαν ἰδιαιτέρως, γιατί ἐμεῖς δέν μπορέσαμε νά βγάλουμε τό δαιμόνιο; Καί τούς εἶπε: Τά δαιμόνια μέ τίποτε ἄλλο δέν μποροῦν νά βγοῦν παρά μόνο μέ προσευχή καί νηστεία. Ὅταν ἔφυγαν ἀπό ἐκεῖ, περνοῦσαν μέσω τῆς Γαλιλαίας καί δέν ἤθελε νά τό ξέρει κανείς, γιατί δίδασκε τούς μαθητές του καί τούς ἔλεγε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου θά παραδοθεῖ σέ ἀνθρώπους πού θά τόν θανατώσουν· καί ἀφοῦ θανατωθεῖ, θά ἀναστηθεῖ τήν τρίτη ἡμέρα. Αὐτοί ὅμως δέν καταλάβαιναν τί ἔλεγε καί δίσταζαν νά τόν ρωτήσουν. 

(Ἀπό τή νέα ἔκδοση: Ἡ Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ ὁμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ) 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ κεφ.β΄ 4-10

Από το φυλλάδιο ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σημειώσεις, ερμηνευτικά σχόλια και μικρά αποσπάσματα: 

"Ένας αλλιώτικος πλούτος"

Ένας αλλιώτικος πλούτος, η Χάρις του Θεού, δεν έχει μέτρο και όριο. Μας δίδεται εν Χριστώ Ιησού και είναι αιώνιος. Σε όποιον τη "γεύεται" τον οδηγεί στην αληθινή πληρότητα, τον καθιστά χαρούμενο πρόσωπο, τον απαλλάσσει από την κακία, τον αγιάζει ενώνοντάς τον με τον Θεό, τον κάνει να βλέπει στο πρόσωπο του αδελφού του τον Χριστό προσπαθώντας να είναι ωφέλιμος με όποιον τρόπο είναι πρόσφορος.

Ο πλούτος αυτός αποκτιέται από τον ίδιο τον Θεό, μέσα από παράκληση δική μας και τον προσωπικό αγώνα μας, μέσα από την άσκηση των αρετών, τη νηστεία, την προσευχή και τη μετάνοια.

Η Χάρις του Θεού είναι η ζωοποιός ενέργεια, η οποία ενεργοποιεί τις δυνάμεις της ύπαρξής μας σε κάθε πορεία κοινωνίας, φωτός και ελπίδας.

"Ζει Κύριος Ο Θεός" μας αγαπά προσωπικά, όπως και τον κάθε άνθρωπο.

Γι' αυτό έχουμε ευθύνη να παλέψουμε οι ίδιοι να λάβουμε ζωή μέσα από τη σχέση με το Θεό. Να ζούμε με ταπεινοφροσύνη και να ζητούμε το έλεος του Θεού ο οποίος ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΑ.

Αμήν!

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του ζωντανού Θεού ελέησε και σώσε με τον αμαρτωλό
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του ζωντανού Θεού ελέησε και σώσε με τον αμαρτωλό

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ᾽ ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου:

 www.apostoliki-diakonia.gr