Δημοσίευση

2021-10-19

Μετά από παράκληση αναγνωστών για συστηματική μελέτη του Ευαγγελίου και Εκκλησιαστικών κειμένων, διαθέτω την παρούσα σελίδα ως χώρο κατήχησης, ευαγγελισμού και προσευχής.